เติมน้ำมันรถ

อัพเดท “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กรุ๊ปเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และก็ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และก็ PT ซึ่ง ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 22 กันยายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 22 กันยายน 2565

บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 22 กันยายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.95 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 22 กันยายน 2565

อัพเดทราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 42.36 บาท/ลิตร